OBECNÍ KNIHOVNA LUŽNÁ

Služby

Výpůjčky knih            

 

V naší knihovně je 2 680 knih pro dděti i dospělé čtenáře. Najdete zde literaturu naučnou i krásnou. Dvakrát ročně - většinou v dubnu a listopadu nakupujeme nové knihy a informace o jejich nákupu najdete v aktualitách.

 

INTERNET

 

Máme k dispozici 1 počítačová místo, internetové připojení je v naší knihovně ZDARMA. Počítač je připojen k tiskárně, tisk je placený (viz Ceník).

 

VÝMĚNNÉ SOUBORY

 

V knihovně je možnost vypùjčit si knihy ze tří výměnných souborů knih, které byly zakoupeny z prostředků Zlínského kraje. Výměnné  soubory zůstávají čtenářům k dispozici vždy na jeden rok. První soubor knih, tzv. zimní, se žlutým proužkem ( seznam knih zde) se mění v knihovně začátkem roku, druhý jarní, s červeným proužkem ( seznam knih zde), přiváží pracovnice Masarykovy knihovny ve Vsetíně v měsíci květnu. Třetí  -  podzimní, s modrým proužkem (seznam knih zde), přiváží v listopadu. V tomto roce máte možnost si vypůjčit z téměř 300 svazků dovezených knih.

 

MEZIKNIHOVNÍ VÝPÙJČNÍ SLUŽBA

 

 Pokud si čtenář bude chtít půjčit knihu, která není v knihovním fondu knihovny v Lužné, je možnost titul objednat pomocí Meziknihovní výpùjční služby - objednání zajistí knihovnice. Termín dodání objednané knihy do obecní knihovny je zhruba 7 dní, výpùjční doba je 1 měsíc s možností prodloužení.  Tato služba je ZDARMA.Kontakt: tel.: 571 447 045  E-mail: luzna.knihovna@seznam.cz